Vad är Plantaginaceae?

Svartkämpar (Plantago lanceolata)

Plantaginaceae är det botaniska namnet på familjen grobladsväxter.

Denna familj innehåller många populära växter, av vilka vissa är inhemska i Sverige. Till exempel rödkämpar (Plantago media) som visas nedan. Och svartkämpar (Plantago lanceolata) som visas ovan.

Rödkämpar (Plantago media)
Rödkämpar (Plantago media)

Jag har hittat olika uppgifter om hur många släkten och arter som hör till familjen Grobladsväxter. Enligt KEW finns det 107 släkten och cirka 2000 arter.

veronica persica
Veronica persica (Trädgårdsveronika)

Grobladsväxter har anpassat sig till mycket olika livsmiljöer. De växer på land, i vatten, under vatten, som buskar, perenner eller ettåriga örter.

Vissa är ätliga, andra används som medicinalväxter eller prydnadsväxter.

chelone obliqua
Chelone obliqua (sköldpaddsört) härstammar från USA.
Rulla till toppen